Stolt mamma.

Förhörde dottern på ett läxförhör häromdagen. Samhällsekonomi, sådant som i allra högsta grad ingår i mitt politiska uppdrag. Stolt konstaterade jag att hon kunde redogöra för en del knepiga begrepp som monopol, kartell, tull, marknadsekonomi och BNP.

 

Men det är en sak att rapa upp vad som står i boken och en helt annan att kunna förstå och sätta in begreppen i ett sammanhang. Klarar hon det? Hyfsat. Protektionism och frihandel låter sig inte förklaras sådär självklart enkelt, men faran med karteller insåg hon ganska snabbt.

 

En förklaring kan mycket väl vara att vi diskuterar mycket politik och samhällsfrågor här hemma. Men det jag är mest stolt över är att hon på alldeles egen hand kan finna kritik i vissa samhällsekonomiska frågor. – Tror verkligen USA att de kan få fler jobb genom att införa tullar mot vissa länder?

 

Lastgammal är jag inte så jag minns mycket väl hur man gjorde i åk 9 inför proven. Man läste in vad som stod i boken och lärde sig svaren utantill. Som tur var pratade jag och pappa en hel del politik hemma, och det gjorde att jag fick en fördjupad förståelse för hur samhället fungerade. Jag lärde mig också att våga ifrågasätta vissa s.k. läroboks-sanningar som allt för ofta är rätt verklighetsfrånvända och schematiska.

 

Det här vill jag att min dotter ska bära vidare. Läs och lär men räds aldrig att ifrågasätta sanningar utifrån ett verklighetsperspektiv.

 

Verkligheten överträffar som bekant dikten. Åtminstone rätt ofta.

 

Pia


Framåt.

Nu har de gjort sitt, partiets kriskommission. Rapporten är framlagd och nagelfaren av hugade journalister som i princip sågade den längs med fotknölarna. Tror väl knappast att de har läst igenom alla de 118 sidorna. Undantaget skulle möjligtvis kunna vara Lena Melin från Aftonbladet, som åtminstone ger sken av att veta det mesta.

 

Omstart för socialdemokratin är titeln på rapporten, inte nystart. En semantisk lek med ord, kan tyckas, men ambitionen från kommissionen har inte varit att skriva ett nytt partiprogram utan lyfta fram områden där vår politik behöver bli tydligare och mer trovärdig.

 

Ett sådant exempel är full sysselsättning. Vi lyckades inte nå dit under vår långa regeringstid. Nästan pinsamt eftersom full sysselsättning är portalen i vårt partiprogram och har alltid så varit. Vi har lyckats halvera arbetslösheten men inte nollställa den. Varför?

 

Frågan är komplex. För att eliminera arbetslöshet krävs långsiktig framförhållning, inte minst kring utbildning, forskning och innovation. Klara och tydliga spelregler som får gälla över tid.

 

Vi måste också i våra politiska beslut våga visa att vi menar allvar med en bra skola där lärarens roll är central. Lärarstatusen måste stärkas och lämplighetsprövning bör göras. En bra och trygg skolgång är det bästa bagage man kan få med sig på livets vidare färd.

 

Men kunskap är ofta en färskvara som vi alla behöver uppgradera. Möjlighet till förkovran eller omställning måste finnas även i vuxen ålder, för att bättre matchas med en arbetsmarknad i ständig förändring. Studielånesystemet måste sannolikt ses över.

 

Arbetslivets villkor är ett annat område som vi behöver lyfta fram. I dag är oavlönad övertid mer regel än undantag på många arbetsplatser. Stress och dålig arbetsmiljö har för många blivit vardagsmat. Det här är lite av en tickande bomb som få vill prata om men som vi beslutsfattare måste ta på största allvar.

 

Nu blickar vi framåt och hoppas på en bra kongress 25/3-27/3 där en ny modern partiledare ska väljas med mandat att skapa ett nytt modernt parti. Det här kommer att bli riktigt kul!

 

Pia