Ge 90-talisterna en chans!

Jag säger det igen - hur länge till ska Littorin och hans vänner stå och se på när arbetslösheten bland unga ökar för var dag som går? Vi är näst sämst i EU med våra 25 %, bara Spanien är sämre. Nu går det inte längre att gömma sig bakom argumentet om den finansiella krisen, det är handlingskraft som gäller. Uppenbarligen har de flesta andra regeringar i Europa lyckats med det. Borde inte det mana till eftertanke, bäste herr Arbetsmarknadsminister?


I juni lämnar cirka 130 000 ungdomar gymnasieskolan. Det är den största årskullen på många år, i storlek jämförbar med fyrtiotalisterna.  Nittiotalisterna tar studenten mitt under en djup lågkonjunktur, när det är svårt även för dem med god utbildning och yrkeserfarenhet att få jobb. Särskilt svårt på arbetsmarknaden är det för unga utan slutbetyg från gymnasiet och unga med funktionsnedsättning.


Alla goda krafter i samhället måste nu mobiliseras. Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga är en nyckel för att klara framtidens utmaningar. Vi vill erbjuda en politik som gör att de unga kan växa och utvecklas. Vi vill visa en modern väg in i framtiden.


* Sommarundervisning för studenter.

Den viktigaste orsaken till att ungdomar inte får jobb är bristande utbildning. Vi vill göra en särskild insats med sommarundervisning så att de som inte har grundläggande behörighet får möjlighet att läsa upp det, omedelbart, i sommar.


* Sommarjobb.

Ett sommarjobb ger praktik, erfarenhet av arbetslivet och nya kontakter. Vi vill att fler av dem som lämnar gymnasiet ska erbjudas sommarjobb. Vi vill därför tillskjuta 300 miljoner kronor i stimulans till de kommuner och landsting som ordnar sommarjobb.

* Möjlighet till längre praktik.

Idag får en ung person som har varit arbetslös länge göra praktik i maximalt tre månader. Den gränsen är för kort. Vi föreslår därför att regeln utökas till maximalt nio månader


* Fler utbildningsplatser på komvux, KY och högskola.

Trots att ungdomskullarna växer kraftigt under de kommande åren har regeringen minskat antalet studieplatser på både komvux och högskola. Vi vill kraftigt bygga ut både komvux, kvalificerad yrkesutbildning (KY) och högskola. Vi vill göra en långsiktig överenskommelse med några branscher som ser framtida brist på kompetens och utbildat folk.


* Traineeprogram i välfärden.

Behovet av nyrekryteringar i den offentliga sektorn inom de närmaste åren är stor, bland annat på grund av pensionsavgångar. Vi vill investera en miljard kronor i ett traineeprogram i välfärden. Det räcker till cirka 3 000 trainee-platser.


* Förstajobbet-avdrag.

 För de unga som är långtidsarbetslösa och som saknar de rätta kontakterna för att komma in på arbetsmarknaden vill vi investera i ett Förstajobbet-avdrag. En arbetsgivare som anställer en ung långtidsarbetslös får göra ett skatteavdrag på två tredjedelar av lönen, under maximalt tolv månader.


Så bäste herr Arbetsmarknadsminister, lägg prestigen åt sidan och ge våra 90-talister en chans att få en bra start i vuxenlivet. Om inte de här förslagen duger så har vi ännu fler. Säg bara till.
Kommentarer
Postat av: Amanda

Känns bra att jag valde att gå med i (S) för allt det där tilltalade mig verkligen! Kändes mer eller mindre själv klart att man måste satsa på utbildning m.m.

Postat av: Pia

Vad bra! Tänk om den här regeringen också kunde inse det kloka i att anamma våra förslag.

2009-04-16 @ 16:28:26
Postat av: Erasyl

Det hedrar dig Peder Bjf6rk att du he5ller fast vid din poiltiska ste5ndpunkt, detta erke4nnande vill jag ge dig och ditt parti trots att ni inte fick min rf6st i ff6rra valet. Att se sitt eget parti med dess ff6retre4dare se5 skamlf6st se4lja ut se5ve4l den poiltiska ideologin som sin egen trove4rdighet och heder e4r se5 skandalf6st att det saknar ord. Magnus Sjf6din e4r uppenbarligen beredd att bortse fre5n allt det hans parti gick till val pe5. Han kan te4nka sig att samarbeta med SD, (tack och lov se5 vill inte de) och nu f6verger han dessutom det enda riktiga skiljetecknet mellan tve5 annars se5 mellanmjf6lksbleka poiltiska hemvister, ne4mligen privatiseringarna i offentlig sektor. Du kanske kan lura ne5gon, Magnus, men i mina och i me5nga andra av dina ve4ljares f6gon se5 e4r ditt svek mot oss off6rle5tligt. Det enda som egentligen e4r viktigt ff6r dig och dina koalitionsbrf6der e4r att ff6rtvivlat klamra er fast vid era maktpositioner. Det kommer att straffa sig i ne4sta val. Vi e4r me5nga som inte glf6mmer


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback