Kris för järnvägen.

Situationen för det svenska järnvägssystemet är alarmerande. Nu går det inte längre att skylla på isbildning och kyla – problemen finns oavsett årstid. Det går heller inte att ensidigt lägga skulden på SJ. Järnvägen är ett komplext system där verksamheterna måste samordnas för att det ska bli så bra som möjligt för oss resenärer.


Det stora grundproblemet är kapacitetsbristen. I stället för att ta itu med att det är fullt på spåren har regeringen ägnat sig åt att avreglera, bolagisera och privatisera trafikpolitiken. Man överlåter åt marknaden att lösa en av de viktigaste samhällsfunktionerna. Det är inte seriöst.


Trafikförseningarna för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna kostar samhället årligen 11 miljarder kronor. Hårdast drabbad är Stockholm. Om det inte genomförs omfattande satsningar kommer kostnaderna att öka ännu mer, och det i sin tur kan leda till begränsade tillväxtmöjligheter.


eringens utredare gör bedömningen att det kommer att behövas totalt 63 miljarder kronor bara för att täcka behovet av reinvesteringar och underhåll de kommande 10 åren. Utöver det tillkommer kostnader för kapacitetshöjande objekt för att komma tillrätta med de stora flaskhalsarna.


Men regeringen gör precis tvärtom och halverar nyinvesteringarna jämfört med föregående mandatperiod.


Redan i våras presenterade vi socialdemokrater tillsammans med V och Mp ett förslag om att satsa ytterligare 101 miljarder till järnvägar och övrig kollektivtrafik fram till år 2021. I förslaget ryms även satsningar på höghastighetsbanor som vi föreslår ska lånefinansieras eftersom det handlar om investeringar av strategisk karaktär för framtiden.


Vi kommer inför höstens budgetarbete följa upp våra förslag och göra avstämningar mot det arbete som pågår om att fördubbla kollektivtrafiken till år 2020, där investeringar av nya järnvägsbanor och satsningar på drift och underhåll är avgörande kuggar.

 

Det behövs även en skyndsam översyn av hur järnvägsunderhållet organiseras. Vi menar att det finns skäl att återföra underhållet till Trafikverket. De extrema kraven på samordning med spårhållaren, d v s Trafikverket,  gör att det finns klara fördelar med att bedriva verksamheten i egen regi.

 

Det kan bli en intressant politisk höst.

 

Pia


Kommentarer
Postat av: Carl Schad

Ända sedan den 11 september 2011 har häxjakten pågått.Det kulminerade igår den 20 januari 2012 med konservativa och nyliberala journalister som sprang bena om varandra och twittrade till styresledamöter inom VU.Hela dagen pågick häxjakten.Socialdemokraternas partihögkvarter belägrades av hungrigkåta iskalla journalister som väntat otåligt i 48 timmar.De som har begärt Håkan Juholts avgång högläser vad som skrivs på Twitter och mest ivrig är Socialdemokratiske Riksdagsledamot Mikael Damberg, Sven Erik Österberg Riksdagsledamot från Västmanland Ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland, Wanja Lundby Wedin LO:s avgående ordförande samt Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsvik Ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland.Dessa har redan innan de twittrar kommit överens om Håkan Juholas avgång. Detta är förkastligt, bisarrt, skrämmade omoraliskt och oetiskt.Dessa ansvariga tillsammans med SVT:s och TV4:s politiska kommentatorer spelar med människors liv och Sveriges utveckling som insats. Det är detta vad allting handlar om.Under tiden, och egentligen ännu viktigare, måste alla de involverade som har krävt Håkan Juholts avgång fråga sig själva; Var det såhär Vi tänkte oss att det skulle bli?Svarta listor, hemliga läckor, interna mejl som flyger och far. Maktbegär, fåfänga, bitterhet och knivar i ryggen. Många högerfalanger inom socialdemokratern har de borgliga medierna som sitt moraliska stöd .Det har alltid funnits starka intressen inom svensk socialdemokrati, men det har också alltid funnits ledare som har kunnat resa sig över dem och tänka på Sveriges bästa.Denne man heter Håkan Juholt och är den Socialdemokratiska Partiordförande.

Det är sådana ledare som Socialdemokratin nu behöver.Inte dem som med hugg och knivar gå bakom ryggen.Tillhör du Pia Nilsson en av dessa?Det Socialdemokratiska Partiet måste värna om sin Partiordförande som förstår att en ny socialdemokrati måste uppstå i dialog med omvärlden.

Det handlar om svensk socialdemokratis hela framtid och i dess förlängning; Sveriges.

2012-01-21 @ 09:29:17
Postat av: artist rothko

Beautiful words, fluent, the article central thought clear, the author of this article is really good, let me read, still want to look forward to many more of the good article appeared


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback